Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı

5. Seramik Çalıştayı

5. Uluslararası Seramik Çalıştayı