Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı

6. Seramik Çalıştayı

6. Uluslararası Seramik Çalıştayı

5 Kıta 9 Ülke 27 Sanatçı Sanat İçin Buluşuyor